Zarząd

Przewodnicząca Zarządu: Małgorzata Kozaczek
Foto © TKKP Münsterland

Przewodnicząca Zarządu: Małgorzata Kozaczek
email: m.kozaczek@polonia-muensterland.de

Wiceprzewodnicząca Zarządu: Violetta Kruk-Kadzioch
Foto © TKKP Münsterland

Wiceprzewodnicząca Zarządu: Violetta Kruk-Kadzioch
email: v.kadzioch@polonia-muensterland.de 

Sekretarz Zarządu: Katarzyna Urzędowicz
Foto © TKKP Münsterland

Sekretarz Zarządu: Katarzyna Urzędowicz
email:  k.urzedowicz@polonia-muensterland.de

Skarbnik Zarządu:  Izabella Klak, email: i.klak@polonia-muensterland.de

Protokolant Zarządu: Wiesława Mil-Micke, email:  w.mil-micke@polonia-muensterland.de

Redaktorzy internetowi: Robert Urzędowicz i Radek Kruba
Foto © TKKP Münsterland

Redaktorzy internetowi: 

Robert Urzędowicz, email: r.urzedowicz@polonia-muensterland.de

Radek Kruba, email: r.kruba@polonia-muensterland.de