Członkostwo

Członkowie Towarzystwa mają znakomitą okazję spotykania się i wzajemnego inspirowania do realizacji celów określonych w Statucie Towarzystwa. Nie zwlekaj, pobierz deklarację ...

Co należy zrobić, by przystąpić do Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej "Polonez" w Münsterland ?

  1. Należy pobrać deklarację członkowską
  2. Przesłać dokładnie wypełnioną deklarację na adres:

     

    Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej "Polonez" w Münsterland

    Wolbecker Windmühle 23

    48167 Münster