O nas - cel stowarzyszenia

Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej "Polonez" w Münsterland sprzyja edukacji międzykulturowej

Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej "Polonez" w Münsterland od roku 2013 promuje polską kulturę i tradycję oraz sprzyja edukacji międzykulturowej.

Daje możliwość spotkań i pielęgnowania tradycji z różnych regionów Polski.

Każda osoba chętna do współpracy jest mile widziana. Towarzystwo jest organizacją opartą na pracy społecznej, do której serdecznie zachęcamy.

Zostań członkiem Towarzystwa »


1. Stowarzyszenie służy wyłącznie i bezpośrednio celom społecznym (...). Stowarzyszenie wspiera międzynarodowe poglądy polityczne, tolerancję we wszelkich dziedzinach oraz ideę porozumienia między narodami.

2. Celem stowarzyszenia jest wspieranie stosunków niemiecko-polskich w dziedzinie kultury, promowanie kultury, sztuki i nauki, jak również oświaty i wykształcenia, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, sportu oraz pomoc osobom potrzebującym. Odbywa się to szczególnie na podstawie umowy niemiecko-polskiej z dnia 17.06.1991 o dobrym sąsiedztwie u współpracy.

3. Stowarzyszenie jest apolityczne i neutralne światopoglądowo.

 

§ 2 Statutu Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej „Polonez”